Begär mer information om produkten

Vackra härliga Paola Flower Rose & Axel

Vackra härliga Paola Flower Rose & Axel

Vackra härliga
Paola Flower Rose
& Axel

18 karats gultguld
Rosendiamant

Motsvarande ring ca 6300 €

Axel 4
18 karats gultguld
1300€

Annette Tillander
Design & Photo
MIKAELSGATAN 2 Helsingfors