Begär mer information om produkten

Vackra tillsammans

Vackra tillsammans

Vacker helhet
Bianca Mini & Bianca Middle

Vackra smycket har två hjärt hängen
Kedjans längd 50 cm
Silver

281 €

Annette Tillander
Design & Photo
MIKAELSGATAN 2 Helsingfors