Begär mer information om produkten

Bernard

Bernard

Bernard korset

Silver 198€

+ kedja (90€ – 120 €)

Annette Tillander
Design & Photo
MIKAELSGATAN 2 Helsingfors