Begär mer information om produkten

Ordinary Pearl Drop Mascots

Ordinary Pearl Drop Mascots

Härligt kvinnligt
Ordinary Pearl Drop Mascots
armband

18 karats gult guld
Underbara droppformade Söderhavs pärlor

3000 €

Annette Tillander Photo
MIKAELSGATAN 2 Helsingfors