Begär mer information om produkten

Memory & Clara Mini

Memory & Clara Mini

MEMORY ring
Platina
Motsvarande ring ca 6100 €

CLARA MINI ring
Platina
2098 €

Annette Tillander 
Design & Photo
MIKAELSGATAN 2 Helsingfors