Begär mer information om produkten

Underbara Memory

Underbara Memory

Motsvaranade ring ca 6100 €
Underbar handgjord ring i platina

Annette Tillander 
Design & Photo
MIKAELSGATAN 2 Helsingfors